Oferta

Oferta obejmuje:

 • lokale mieszkalne
 • lokale inne niż mieszkalne (lokale użytkowe)
 • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym
 • nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym (komercyjne)
 • nieruchomość gruntowa niezabudowana
 • nieruchomości rolne
 • inne rodzaje nieruchomości
 • ograniczone prawa rzeczowe
 • prawa zobowiązaniowe
 • analizy rynku nieruchomości.

Wycena nieruchomości dla potrzeb:

 • sprzedaży, kupna, zamiany nieruchomości
 • negocjacji ceny transakcyjnej sprzedaży
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (wycena dla banku)
 • ubezpieczeniowych i odszkodowawczych
 • darowizny, podziału majątku
 • określenie wysokości czynszu najmu
 • skarbowo-podatkowych
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich i planistycznych
 • postępowań wywłaszczeniowych
 • określania wysokości podatku od spadków i darowizn
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
 • ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wycena dla potrzeb indywidualnego inwestora
 • i wielu innych.

Kancelaria wykonuje również dodatkowe opracowania i ekspertyzy:

 • analizy rynku nieruchomości – cen transakcyjnych
 • analizy wysokości czynszów najmu
 • analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora
 • analizy stanu prawnego nieruchomości.